BOKEN OM DEN HELLIGE THERESE OG HENNES FAMILIE

I forbindelse med relikvievalfarten av den Hellige Therese av Lisieux og hennes foreldre til Norden er denne lettleste biografien om henne nå kommet i ny, oppdatert utgave med en rekke bilder aldri tidligere utgitt i Norge!

Hellige Therese og hennes foreldre kommer til St. Johannes menighet søndag 7. oktober.

Alle tro­en­de i Oslo og omegn opp­ford­res til å ta del i den­ne sjeld­ne mulig­he­ten.

Mer infor­ma­sjon og pro­gram for begi­ven­he­ten vil kom­me.

Bli bedre kjent med Den  hellige Therese av Jesusbarnet.

Boken kan kjø­pes i menig­he­ten eller i St. Olav bok­han­del.

Share