5 års jubileum for menigheten

Pilegrimstur til Det hellige land — påmelding

Vel­kom­men til påmel­din­gen til pile­grims­tu­ren til Det hel­li­ge land! I for­bin­del­se med fei­rin­gen av fem­års­ju­bi­le­et for St. Johan­nes menig­het har Jubi­le­ums komi­te­en gle­den av å invi­te­re til pile­grims­rei­se til Det hel­li­ge land og Jeru­sa­lem. Påmel­dings­fris­ten er utsatt, da vi fort­statt…
Read more

Share