Gruppeaktiviteter

OBS OBS! Forandring med undervisningsopplegg for 9.klasse!

Bil­det over ser dere den opp­da­ter­te under­vis­ningsopp­leg­get for fer­mings­kan­di­da­te­ne. For­and­rin­ge­ne er: Før had­de vi kvelds­un­der­vis­nin­ger på hver­da­gen ons­da­ger og tors­da­ger, det­te har vi byt­tet til TIRSDAGER og behol­der ONSDAGER. For tirs­dags­grup­pa blir det let­te­re å kom­me til st. JOs ung­doms­kveld,…
Read more

Share