Gruppeaktiviteter

Oppstart av grupper i januar 2017

Bibel­grup­pen:  Møtes etter kvelds­mes­sen på ons­da­ger. Her er dato­ene: 11. janu­ar, 25. janu­ar, 8. Febru­ar, 22. febru­ar, 15. mars, 29. mars, 19. april, 10. mai, 31. mai, 14. juni, 28. juni. Kris­ten medi­ta­sjon:  Møtes kl. 19.00 hver tirs­dag. (NB. byt­tet dag fra ons­da­ger til tirs­da­ger). Opp­start tirs­dag…
Read more

Share

Vinnerloddene er…

Vin­ner­ne kan kom­me og hen­te pre­mie­ne sine sam­men med vin­ner­lod­det under kirke­kaf­fen etter høy­mes­sen (18.12). Kom til menig­hets­sa­len hvor Ire­ne vil ven­te på deg. Der­som du ikke kan hen­te den da, stikk inn­om kon­to­ret. Les om pre­mie­ne her Vin­ner­lod­de­ne er:…
Read more

Share