Gruppeaktiviteter

Her leg­ges det ut infor­ma­sjon og opp­da­te­rin­ger om akti­vi­te­ter, arran­ge­ment og gruppe­mø­ter.
For mer infor­ma­sjon se under den enkel­te grup­pes meny­kna­pp.

Veien til Roma

Fre­dag 29. janu­ar etter kvelds­mes­sen kl. 18.30 for­tel­ler Alf Mar­tin Hans­sen om en pile­grims­tur han gjor­de til Roma for et par år siden. Turen gikk på syk­kel fra Mün­chen, over Alpe­ne, Po-slet­ta og Appe­n­in­ne­ne. I ord og bil­de vil han…
Read more

Share