KatekeseNytt

Fort­lø­pen­de opp­da­te­rin­ger innen­for kate­ke­sen og dens akti­vi­te­ter leg­ges ut her.

OBS OBS! Forandring med undervisningsopplegg for 9.klasse!

Bil­det over ser dere den opp­da­ter­te under­vis­ningsopp­leg­get for fer­mings­kan­di­da­te­ne. For­and­rin­ge­ne er: Før had­de vi kvelds­un­der­vis­nin­ger på hver­da­gen ons­da­ger og tors­da­ger, det­te har vi byt­tet til TIRSDAGER og behol­der ONSDAGER. For tirs­dags­grup­pa blir det let­te­re å kom­me til st. JOs ung­doms­kveld,…
Read more

Share

Første Hellige Kommunion 14. mai

Vi had­de 10 barn som mot­tok Førs­te Hel­li­ge Kom­mu­nion i høy­mes­sen kl. 11.00 søn­dag 14. mai. Her var alde­ren fra 5. klas­se til 9.klasse. På bil­de er sogne­prest p. Phu med to kate­kes­ter-Hel­ga og Joyce som har hatt eks­tra­un­der­vis­ning for bar­na.…
Read more

SOMMERAVSLUTNING FOR KATEKESEN

VELKOMMEN TIL SOMMERAVSLUTNING FOR 2. KLASSE TIL 9. KLASSE. Hele fami­li­en, med små og sto­re søs­ken er invi­tert til som­mer­av­slut­ning lør­dag 10. juni kl 10–14. Vi begyn­ner med takk­si­gel­ses­mes­se og etter det­te skal vi kose oss. Vi ser­ve­rer litt mat og…
Read more

Share