Bezpośrednie przygotowanie do sakramentu małżeństwa

Małżeństwo w Koście­le kato­lickim jest sakra­men­tem czy­li zaprosze­niem do wspól­nego życia samego Jezusa. War­to jednak pamiętać, że sakra­ment małżeństwa ma także skut­ki cywil­ne stąd wiąże się z koniecz­nością przygo­towania doku­men­tów wyma­ga­nych w cza­sie pier­w­szej roz­mo­wy przedślubnej. Ma ona miej­sce w…
Read more

Share

BOKSALG +MER- VELKOMMEN

VELKOMMEN TIL BOKSALG. Sal­get vil fore­gå i menig­het­s­o­ka­let føl­gen­de søn­da­ger: Søn­dag 15. april kl. 10.00 — 15.00 Søn­dag 22. april kl. 10.00 — 16.00 Søn­dag 29. april kl. 10.00 — 16.00 Det sel­ges pent bruk­te bøker, fil­mer, og musikk på…
Read more

Share

Nowenna do Miłosierdzia Bożego

Nowen­na do Miło­sierd­zia Bożego Now­ennę tę kazał Pan Jezus sio­strze Faus­ty­nie zapi­sać w sierp­niu 1937 roku, poleca­jąc odpra­wia­nie jej przed Świętem Miło­sierd­zia, począw­szy od Wiel­kiego Piąt­ku. Prag­nę, abyś przez te dziewięć dni sprowad­zała dusze do zdro­ju mojego miło­sierd­zia, by zaczerp­nęły…
Read more

Share

Retrett hos St. Joseph søstrene

Retret­ter på St. Joseph retrett­sen­ter Brann­vakt­vei­en 5, 0489 Oslo påmel­ding per E-post: retrett@stjoseph.no   Week­end-retret­­ter Tors­dag den 26.-Søndag den 29. april 2018 kr 2300,– Bjørg Eim­stad og P. Erik Ruud SM   Tors­dag 31. mai-Søn­­dag 3. juni kr 2300,– Jeani­ne…
Read more

Share