BACH-KONSERT 15. FEBRUAR

Vel­kom­men til Bach-kon­sert med Dani­el Her­sco­vitch! Den­ne kvel­den får vi høre et av de sis­te ver­ke­ne Johann Sebas­ti­an Bach (1685–1750) skrev, nem­lig Die Kunst der Fuge (The Art of Fugue). Bach rakk ikke å gjø­re ver­ket fer­dig før sin død,…
Read more

Menighetskontoret er stengt i romjulen

Kjæ­re menig­het. Menig­hets­kon­to­ret er stengt i rom­ju­len, fom 23.12 — 1.1.2018. Van­lig åpnings­tid er fra tirs­dag 2. janu­ar 2018! Vi øns­ker dere alle en vel­sig­net jul og alt godt i det nye året!! Venn­lig hil­sen menig­hets­kon­to­ret.

Share

Nowenna do Dzieciątka Jezus

Now­ennę odma­wia się w dniach 16–24 grud­nia Mod­litwa wstęp­na Wszech­mogący wie­ku­i­sty Boże, Panie nie­ba i zie­mi, który obja­wiasz się mal­u­cz­kim; spraw, pro­si­my, abyś­my z należną czcią uwiel­bia­jąc świę­te tajem­nice Dzieciąt­ka Jezus, Twojego Syna, i wier­nie wstę­pu­jąc w Jego ślady mog­li…
Read more

Share

B-aften

Hva er B-Aften? Vi gjen­tar fjor­årets vel­lyk­ket arran­ge­ment! B-Aften skal være et arran­ge­ment der det er fokus på tro­en. For­må­let med B-Aften er at alle kan kom­me fra sin trav­le hver­dag, som ofte består av sko­le og jobb, og kom­me…
Read more

Share