BACH-KONSERT 15. FEBRUAR

Vel­kom­men til Bach-kon­sert med Dani­el Her­sco­vitch! Den­ne kvel­den får vi høre et av de sis­te ver­ke­ne Johann Sebas­ti­an Bach (1685–1750) skrev, nem­lig Die Kunst der Fuge (The Art of Fugue). Bach rakk ikke å gjø­re ver­ket fer­dig før sin død,…
Read more

Menighetskontoret er stengt i romjulen

Kjæ­re menig­het. Menig­hets­kon­to­ret er stengt i rom­ju­len, fom 23.12 — 1.1.2018. Van­lig åpnings­tid er fra tirs­dag 2. janu­ar 2018! Vi øns­ker dere alle en vel­sig­net jul og alt godt i det nye året!! Venn­lig hil­sen menig­hets­kon­to­ret.

Share