Koordinator for kirkekaffe

Menigheten er velsignet med mange frivillige til forskjellige oppgaver i menigheten Vi vil etter hvert sette opp turnusliste angående lektor, kirkeverter,frivillig hjelpere på dagtid, vaskehjelp osv. Kirkekaffe etter messene er en del av menighetens pastorale aktivitet, hvor vi da får…
Read more

Share

«Vi forventer ingenting»

«Vi forventer ingenting av menigheten» sier p. Phu til de fremmøte på forventningsmøte 30.mai 2013. Med dette forsvant alt forventningspresset for de fremmøte. Deltakelse var god til tross for at det var på en torsdag. Både p. Phu og p. Haavar…
Read more

Share