Koordinator for kirkekaffe

Menig­he­ten er vel­sig­net med man­ge fri­vil­li­ge til for­skjel­li­ge opp­ga­ver i menig­he­ten Vi vil etter hvert set­te opp tur­nus­lis­te angå­en­de lek­tor, kirkeverter,frivillig hjel­pe­re på dag­tid, vaske­hjelp osv. Kirke­kaf­fe etter mes­se­ne er en del av menig­he­tens pas­to­ra­le akti­vi­tet, hvor vi da får…
Read more

Share

Vi forventer ingenting”

Vi for­ven­ter ingen­ting av menig­he­ten” sier p. Phu til de frem­møte på for­vent­nings­møte 30.mai 2013. Med det­te for­svant alt for­vent­nings­pres­set for de frem­møte. Del­ta­kel­se var god til tross for at det var på en tors­dag. Både p. Phu og p. Haa­var…
Read more

Share

INVITASJON TIL FORVENTNINGSMØTE

Sted/tid: Bred­vet kir­ke, 29. mai kl. 1800 (mes­se der­et­ter møte) MØTE er flyt­tet til Tors­dag 30.Mai kl. 18:00   St. Johan­nes apos­tel og evan­ge­list menig­het er nå etab­lert i Gro­rud­da­len, og vi er vel­sig­net som kan ta i bruk Bred­tvet…
Read more

Share