INVITASJON TIL FORVENTNINGSMØTE

Sted/tid: Bred­vet kir­ke, 29. mai kl. 1800 (mes­se der­et­ter møte) MØTE er flyt­tet til Tors­dag 30.Mai kl. 18:00   St. Johan­nes apos­tel og evan­ge­list menig­het er nå etab­lert i Gro­rud­da­len, og vi er vel­sig­net som kan ta i bruk Bred­tvet…
Read more

Share