Menighetsråd

Menighetsrådsvalg 2014

Det foregår i disse dager planlegging for valg av menighetsrådsmedlemmer i menighetene rundt i Oslo katolske bispedømme. Frist for konstituering av menighetsrådet er 1. juli. Dette er et meget viktig steg for vår menighet og dens utvikling, siden dette menighetsrådet…
Read more

Share