BarmhjertighetensAar

Barmhjertighetens år.
8. desember 2015 – 20. november 2016