Info for barn & ungdom

Her er inn­legg om akti­vi­te­ter som er for barn, ung­dom og fami­lie i menig­he­ten.

Ungdomskveld 06.06.2013

På tors­dag var 25 ung­dom­mer sam­let i St.Johannes for å star­te opp et ung­doms­lag i menig­he­ten. Vi star­tet kvel­den med en fin mes­se hvor ung­dom­mer fra SHUL- St.Hallvard ung­doms­lag stod for musik­ken. Etter­på arran­ger­te SOUL-St.Olav ung­doms­lag leker ute i strå­len­de…
Read more

Share