Corpus Christi — Festen for Kristi legeme og blod

Søn­dag 22.juni fei­res Fes­ten for Kris­ti Lege­me og blod. Det vil kun bli en fel­les mes­se

Kl. 11:00

Mes­se på viet­na­me­sisk, engelsk og tamilsk er avlyst. 

1 Monstrancja IMG_1554 IMG_1696 IMG_1702 IMG_1725 IMG_1759 IMG_1786 IMG_1788 IMG_1797 IMG_1800 IMG_1805 IMG_1808 IMG_1834 IMG_1841 IMG_1846 IMG_1879 IMG_1924 IMG_1941 IMG_1994 IMG_2000 IMG_2020 IMG_2039 IMG_2043 IMG_2112 IMG_2138

Takk til:

Joseph Palus­ka som har laget altre­ne ute til pro­se­sjon, sr. Anna Tran Thi Thuong for bloms­ter-deko­ra­sjo­ne­ne. Stor takk til kore­ne: det tamilsk koret, St. Johns Choir (Engelsk), Nhóm Thánh Ca (viet­na­me­sisk) og St. Johan­nes koret. Til den viet­na­me­sis­ke grup­pen som had­de ansva­ret for kirke­kaf­fe etter mes­sen. Til kirke­ver­te­ne. Til mini­stran­te­ne og alle som hjul­pet til i still­het, men merk­bart for fel­les­ska­pet hen­gi­ven­het. Tusen takk til alle sam­men, uten dere vil menig-heten ikke kla­re å arran­ge­re en så stort begi­ven­het. Vi ber om at alle fort­set­ter å be for menig­he­tens vekst ‚og støt­te menig­he­ten i frem­ti­den for Guds Kir­ke på jor­den.

 

Share