DUGNAD — kirkebenker

Til stor gle­de for menig­he­ten, vil vi med­de­le at førs­te leve­ring av kirke­ben­ker kom­mer i mor­gen,

Man­dag 02. sep­tem­ber ved rundt kl. 12:00 — 14:00

Vi tren­ger der­for hjelp til å bære ben­ke­ne inn til menig­hets­lo­ka­let for sene­re å plas­se­re dem i kirke­rom­met. Ben­ke­ne kom­mer på en dår­lig tids­punkt siden det også er arbeids­tid for de fles­te. Vi vil alli­ke­vel be om hjelp fra de som til­fel­le er hjem­me og har tid. Jo fle­re mann­ster­ke resur­ser vi har, desto for­te­re vi blir fer­dig. Kan du stil­le opp til dug­nad? Skriv deg på lis­ta, slik at vi vet at det er folk som kan hjel­pe til. Lis­ta lig­ger ved sofa­grup­pen inn til menig­hets­lo­ka­le­ne, evt. kon­takt en av pres­te­ne.

Share