Vi tren­ger fri­vil­li­ge til å pus­se mes­sing (litur­gis­ke utstyr) før påske­fei­ring. Har du tid? Kom
gjer­ne å hjel­pe til. Jo fle­re, desto bed­re. Tid: Tirs­dag 08. april kl. 10:00 — 15:00. Lunsj vil bli ser­vert.
Vi tren­ger også fri­vil­li­ge til å hjel­pe oss med å klip­pe palme­grei­ner til Palme­søn­dag.
Tid: fre­dag 12. april kl. 10:00 — 13:00. Det er gans­ke mye. Der med håper vi å få så man­ge
som mulig til arbei­det. Lunsj vil bli ser­vert.

Share