ENDRING I TIMEPLANEN FOR 6.–9.KLASSE!

6.–9.klasse skal ha katekeseundervisning den 5.mai klokka 15:00–19:00, IKKE 12.mai klokka 10:00–14:00!

 

Sjekk ut den nye time­pla­nen for 9.klasse på kate­ke­se-sek­sjo­nen i nett­si­den vår.

Spre ordet!

Share