Engelsktimer ved St. Johannes menighet

Engelsktimer ved St Johannes.

Har du lyst til å lære engelsk? Eller gjenoppfriske det du kan?

Dette er for deg som er helt ny i språket ​ eller har kun litt kunnskap og ønsker å bli bedre i muntlig kommunikasjon.

 

Vi møtes på tors­da­ger fra kl 10.00 til kl 11.45 ​i  menig­hets­lo­ka­let St. Matteus​ på føl­gen­de dato­er:

8. febru­ar,  15. febru­ar, (2 ukers ferie)  8. mars,  15. mars  og  22. mars

 

Pri­sen er kr 50 pr gang. Pen­ge­ne går uav­kor­tet til menig­he­tens kirke­fond.​ 

Hvis du er usik­ker om det­te er noe for deg, kom én gang å prøv og gi et mind­re bidrag til kirke­fon­det

 

Vel møtt!

Vale­rie Håkon­sen

Ved spørs­mål: e-post valerieinnorway@gmail.com  Tlf: 417 65 299

Share