Et nytt tiltak for kirkefondet

Fra og med søn­dag 4.februar (unn­tak av faste­ti­den) vil det stå bøs­ser til­gjen­ge­lig for deg å set­te inn noen myn­ter når du går til søn­dags­mes­se­ne. Det vil stå en ved siden av kirke­as­sis­ten­ten og du vil se noen mini­stran­ter og/eller ung­dom­mer med bøs­ser. Men slapp av, de kom­mer ikke til å pla­ge deg mens du sit­ter med kaf­fen din i menig­hets­lo­ka­let når du nyter en kopp kaf­fe eller saft.

Vi opp­ford­rer alle til å bidra til det­te fel­les målet. Husk at en 10’er blir en 20-kro­ning i dis­se bøs­se­ne.

Menig­hets­rå­det har satt 2 mil­lio­ner som mål for det­te året, og det skal vi kla­re!

På for­hånd takk!

Med vennlig hilsen menighetsrådet.

Share