Farvel til p. Jeyanthan og velkommen til p. Atputharajah

Man­dag 03.09 reis­te p. Jey­ant­han til Ber­gen for sitt nye opp­drag. Menig­he­ten er svært takk­nem­lig for P. Jey­ant­hans inn­sats her, og vi øns­ker han alt godt på sitt nye sted. Hel­dig­vis avlø­ses han av en annen prest fra Sri Lan­ka, nem­lig p. Atput­ha­ra­jah som skal være kapel­lan her i menig­he­ten. Hjer­te­lig vel­kom­men til p. Atput­ha­ra­jah!

Share