Fastevask og påskeskrubb! Tid for dugnad.

Tirs­dag 8. mars fra kl 10 skal vi ha dug­nad her i St. Johan­nes.

Hold av dagen for vi tren­ger hjelp til å gjø­re det klart til vår sto­re høy­tid.

Det blir vask og pus­sing av litur­gisk utstyr, ren­gjø­ring i kirke­rom­met og litt arbeid uten­for.

Det er kaffe/te i pau­se­ne og til­slutt ser­ve­rer vi lunsj til alle som kom­mer.

Håper å se deg 🙂

 

Share