Fermingens sakrament, 8. og 9.klasse

AKTUELT:

Siden er under oppdatering

Da har tiden kom­met til for­be­re­del­sen til mot­ta­kel­sen av det hel­li­ge sakra­men­tet, fer­min­gens sakra­ment. Ta kon­takt med kate­ke­se­ko­or­di­na­to­ren vår på mary.femane.cabahug@katolsk.no der­som du ikke fin­ner det du leter etter på den­ne nett­si­den eller om dere ikke har fått invi­ta­sjon til kate­ke­se innen juli.

Sjekkliste:

1. Levert dåpsattest (KUN ÉN GANG)

2. Registrert seg for årets katekese (HVERT ÅR)

3. Levert fermingsmelding

4. Betalt katekeseavgift

5. Møt opp første katekesedag med matpakke og skrivesaker

 

Da er du klar for kate­kese­året! Løpen­de infor­ma­sjon sen­des ved e.posten du regist­rer­te deg med, så følg med!

Meny

Påmel­ding av kate­kese­barn

Dato­er for under­vis­nin­ger og and­re opp­legg

Time­plan for en kate­kese­dag

Kvelds­un­der­vis­ning

Hvem er vi?

Ofte stil­te spørs­mål

Pri­ser

Hva skal man ha på seg under fer­min­gens sakra­ment?

Øns­ker du å bli en kate­ket?

For­eld­re­nes rol­le og ansvar

Annet

Lin­ker til nyt­ti­ge nett­si­der

Ret­nings­lin­jer fra OKB

Etter fer­min­gen, hva skjer da?

 

Sist opp­da­tert: 07.juni 2018 kl:11.28

Share