Katekeseundervisning for året 2017/2018

Katekese for 8. – 9. klasse

Konfirmantundervisningen går over to år. Konfirmantene må følge undervisningen begge årene. Alle som er registrert i menigheten i denne aldersgruppen vil få et invitasjons brev tilsendt i posten i løpet av sommerferien hvert år. Har du ikke mottatt brev innen slutten av juli, vær vennlig å ta kontakt med katekesekoordinator: katekesestjohannes@gmail.com eller ring menighetskontoret på: 23.68.11.00

Forberedende fermingsundervisning for 8. klasse

8. klasse møtes en lørdag i måneden sammen med 6.-9. klasse for undervisning her i St. Johannes menighet. Dagen begynner kl 10.00 med felles morgenbønn i kirken etterfulgt av undervisning og avslutter dagen med katekesemesse kl 13.00. OBS. andre tidspunkter kan forekomme, se undervisningsplanen.

Fermingsgruppen for 9. klasse

9. klasse møtes 2 ganger i måneden. En lørdag som en samlet gruppe, da sammen med 6.-9. klasse, og på en ukedag. Da må man velge enten en onsdag eller en torsdag.

Lørdagene: Undervisningen begynner kl 10.00 med morgenbønn i kirken og avslutter med messe kl 13.00. OBS.andre tidspunkter kan forekomme, se undervisningsplanen.

Ukedagene (onsdag eller torsdag): Begynner med messe kl 18.00 etterfulgt med undervisning til kl 20.00.

Mottagelse av Fermingenssakrament vil skje lørdag 20. mai 2017 med biskop Schwenzer.

Etter mottatt ferming så har vi en gruppe som heter Troens Mysterium, som er for 10. klasse til 3. vg. og for de som ønsker å fordype seg i troen. Les mer på egen side her.

En påminnelse om generell informasjon:

  • Foreldrene

Foreldrene er innkalt til foreldremøte med jevne mellomrom (se timeplan). Her vil foreldrene få viktig informasjon vedrørende undervisning og oppdateringer i timene.

  • Deres bidrag til utgiftene:

For å dekke noen av utgiftene i forbindelse med katekesen, koster det kr 500 pr. barn og ungdom for hele skoleåret.  Har en husstand flere barn eller ungdommer i katekesen, er det reduksjon i prisen. Husstanden betaler full pris for første barn, deretter betaler dere kr 250 pr. søsken.  Om en husstand har 4 eller flere barn som deltar i katekesen, er det en familiepakke for kr. 1,000  ingen andre utgifter medfører.  Utgiftene gjelder for 1 år (høst og vår semesteret) Med unntak av barn/ungdom som skal motta 1.kommunion og ferming i ordinære grupper.

  • Katekeseavgift for konfirmanter (9.klasse):

For ungdommer som går i konfirmasjonsundervisning koster det kr.1, 000 per ungdom (for husstander som har flere ungdommer som går i fermingsforberedelsen, ta kontakt med koordinator for familierabatt).  I tillegg må konfirmanten kjøpe en Bibel og YouCat som vi bruker i undervisningen.  Både Bibel og YouCat selges i menigheten for de som ikke har dette.  Ingen andre utgifter vil medfølge.  Katekeseavgiften inkluderer utgifter til fermingsmessen med biskopen (bilder, gave til biskopen, gave til kateketen, pynting i kirken, trykke konfirmasjonshefter).

Betaling av katekeseavgift sendes enten til menighetens konto: 3000.34.43481 eller ViPPS inn bidraget til nr. 11282 (St. Johannes, apostel & evangelist).  Merk: Katekese, ungdommens navn og klassetrinn (for eksempel: Katekese, Ole Olsen, 4. klasse) Betaling med bankkort eller kontant kan skje i kontortiden eller på katekesedagen.

Alle barn blir automatisk medlem av NUK (Den katolske kirkes barne- og ungdomsorganisasjon) ved betaling av katekeseavgift. Dersom deres barn ikke ønsker å være medlem av NUK, må dere si fra til oss. Mer informasjon om NUK kan dere finne på www.nuk.no.

  • Påmelding

For å melde eleven på katekesen må du fylle ut et registreringsskjema. Trykk her for elektronisk registreringsskjema eller fylle det ut i papirform som finnes ved kirkens inngangsparti, og deretter må det leveres det til katekesekoordinator. Dersom dere har vanskeligheter med å fylle ut skjemaet vil vi være behjelpelige med dette ved oppstart av katekesen og i de følgende katekesedagene.

Vi ber også om at de nye elevene må levere dåpsattest ved første katekesedag.

All informasjon videre i året vil bli sendt ut pr. e-post. Det er derfor ekstra viktig at dere registrerer og oppdaterer epostadressen deres. Ny informasjon om katekesen vil også bli lagt ut på denne siden.

Vi ser frem til å se mange kjente ansikter og gleder oss til å bli kjent med nye! 

Har du/dere noen spørsmål, kontakt oss gjerne på telefon eller e-post.

Spørsmål angående katekesen bes om å skrive til: katekesestjohannes@gmail.com

Telefon: 23 68 11 00 (menighetskontoret)

Share