Foreldre- og planleggingsmøte for 5.–9./10.trinn

Kjæ­re for­eld­re og fore­sat­te for 5.–9./10. klas­se SOM SKAL MOTTA 1. KOMMUNION,

vi min­ner om at om en uke så er det for­eld­re- og plan­leg­gings­møte. Under møtet vil dere bli infor­mert om hvor­dan dagen vil se ut, for­de­le arbeids­opp­ga­ver under mot­ta­kel­sen og and­re diver­se infor­ma­sjon.

Igjen, det­te er et møte KUN for for­eld­re og fore­sat­te med barn i 5.–9./10. klas­sen som skal mot­ta 1. kom­mu­nion.

Møtet tar sted på biblioteket/St. Markus, onsdag 14.mars klokka 17:00. Vi håper på å bli ferdig i en times tid.

 

Vel møtt!

Share