Første Hellige Kommunion 14. mai

Vi hadde 10 barn som mottok Første Hellige Kommunion i høymessen kl. 11.00 søndag 14. mai.

Her var alderen fra 5. klasse til 9.klasse.

På bilde er sogneprest p. Phu med to katekester-Helga og Joyce som har hatt ekstraundervisning for barna.

Vi gratulerer kandidatene:

  • Hann­ah Baco­lod
  • Madelei­ne Catan
  • Roma­di Dani­el
  • Alekxia Figue­roa-Navar­ro
  • Eli­jah Guar­te
  • Davi­de Luon­go
  • Jesa­bel Luon­go
  • Mads Lyn­gås-Palacios
  • Melis­sa Tor­res Mar­tinz
  • Chris­ti­an Ocam­po