FØRSTE HELLIGE KOMMUNION 2018

Først ut med mot­ta­gel­se av 1. kom­mu­nion var den pols­ke grup­pen:

29. april i søndagsmessen kl. 13.00 mottok 11 barn sin første hellige kommunion feiret av p. Piotr Gasior

1. kom­mu­nion polsk grup­pe 29. april 2018

 

Vi hadde en gruppe med litt eldre barn som mottok sin første hellige kommunion den 8. april i høymessen kl. 11.00 av p. Valdemaras Lisovskis

 

8. april eks­tra ordi­nær grup­pe

 

 

10. mai på Kristi Himmelfartsdag mottok 37 barn i den norske gruppen og 9 barn i den tamilsk gruppen sin føsrte hellige kommunion

10. mai norsk grup­pe

10. mai tamilsk grup­pe

Share