Første messe i St Johannes menighet

i går 1. mai, på fes­ten for Josef hånd­ver­ke­ren fei­ret vi den førs­te mes­se med den nye menig­he­ten i Bred­tvet kir­ke. Etter uker med for­be­re­del­ser i tom­me loka­ler var det en stor opp­le­vel­se å sam­les til mes­se i en full­satt kir­ke! Vi gle­der oss til fort­set­tel­sen!

http://www.katolsk.no/nyheter/2013/05/fullsatt-forste-messe-i-st.-.-menighet

Share