Er du hjem­me på dag­tid? Kan­skje er du pen­sjo­nist eller hjem­me­væ­ren­de? Har du for­eldre­per­mi­sjon? Da er du hjer­te­lig vel­kom­men til grill­fest i menig­he­ten. Vi har bestilt pent vær og håper at du vil være sam­men med oss!

DATO: ons­dag 10. mai 2017.

KLOKKA: 11:00–14:00, vi star­ter med mes­se klok­ka 11:00.

HVA: Grill­fest og sosi­al sam­kvem.

HVEM: For alle som er hjem­me på dag­tid.

ARRANGØRER: St. Johan­nes Cari­tas.

Det er gra­tis og ingen påmel­ding.

Velkommen til en dag med håp og glede!

(har du spørs­mål så rin­ger du menig­hets­kon­to­ret: 23 68 11 00)

Share