Helgetur og overnatting

For­de­len ved å være med­lem i ung­doms­la­get er at man får til­bud til å over­nat­te og rei­se i eller uten­for menig­he­tens veg­ger. Ung­doms­la­get har reist og besøkt ung­doms­la­get i Levan­ger, tatt seg en helge­tur til Hurum­lan­det, Rød­tan­gen og over­nat­tet i menig­he­ten i for­bin­del­se med kon­fir­ma­sjon eller AA (advents­ak­sjon). Her kan du se på bil­der og lese om tid­li­ge­re turer og over­nat­tin­ger, i kro­no­lo­gisk rekke­føl­ge.

 


AA-overnatting 15.-16.november 2014
Valentinshelga 14.-15.februar 2015
Konfirmantretrett 11.-12.april 2015
Helgetur 11.-13.september 2015
AA-overnatting 26.-27. november 2016
Konfirmasjonsovernatting 18.-19. februar 2017
Sverigetur 21.-23. april 2017
Kefas besøker NUK-St.JO 22.-24. september 2017
Konfirmasjonsovernatting 28.-29. oktober 2017
Fermingshelg 09.-11. mars 2018
Share