Hội trường

Hội trường giáo xứ Thánh Luca (phòng có cửa mở vào nhà thờ) sẽ không được cho mướn  nữa, và  nơi  đây  chỉ  dành riêng  cho  các  sinh  hoạt  giáo  xứ,  cho  các cuộc  họp,  đào tạo,  dạy giáo lý,  v,v…  và  sẽ  không  sinh  hoạt cùng một lúc  với thời gian thánh lễ, tĩnh tâm hoặc các hình thức thờ phượng khác. Các cử hành phụng vụ và thờ phượng phải được ưu tiên trước hết.
Hội trường  giáo  xứ Thánh Matt­hêu  vẫn  còn  được  cho thuê  để tổ  chức: Mừng rửa tội, kỷ niệm, tiệc sinh nhật, họp mặt v,v… địa điểm này có sức chứa lên đến 90 người. Thông thường hội trường cho thuê cho cả ngày. Giá khoảng 2.500 kr;
bao gồm nhà bếp và sử dụng các đồ nhà bếp, bên ngoài chỗ để sa lông. Khi thuê hội trường là quí vị cũng hỗ trợ tài chánh cho nhà thờ. Quý vị muốn biết thêm thông tin liên quan về việc cho thuê hội trường xin liên hệ với giáo xứ.
Share