Husk å stille klokken til helgen

pl-PL

Som­mer­tid nær­mer seg slut­ten. Natt til søn­dag 27.10 stil­les klok­ken til­ba­ke 1 time når den viser 03:00, noe som gir oss en eks­tra time søvn. Klok­ken stil­les da til 02:00 om det skul­le være tvil om det.

Share

1 Comment

  1. stjohannes (Post author)

    Takk for kor­rek­sjo­nen. Inn­leg­get er kor­ri­gert.

Comments are closed.