Hvem er vi?

Kate­ke­se­ko­or­di­na­tor: Mary Fema­ne Caba­hug

e.post: katekesestjohannes@gmail.com

Alle hen­ven­del­ser ved­rø­ren­de kate­ke­sen tas kon­takt med Mary.

Er til ste­de for 6.–9.klassenes kate­kese­lør­da­ger, samt van­lig kon­tor­tid på uke­da­ge­ne.

 

Kate­kese­as­sis­tent: Ire­ne Bau­tis­ta

e.post: irene.bautista@katolsk.no

Ansvar­lig for nett­si­den.

Er til ste­de for 2.–5.klassenes kate­kese­lør­da­ger, samt van­lig kon­tor­tid på tirs­da­ger og tors­da­ger.

 

 

Kate­ke­te­re for 9.klasse

B. Haa­var Simon Nil­sen

Kris­ti­ne Gran Mar­tin­sen (kvelds­un­der­vis­ning)

Olav Ver­pe (kvelds­un­der­vis­ning)

 

Kate­ket for 8.klasse

Ing­rid Palus­ka

Jol­an­ta Maria Wolo­wicz (assis­tent)

 

Kate­ke­te­re for 6.–7.klasse

Joyce Ross

Pas­cal Stang

 

Kate­ket for 5.klasse

Mar­tin Nguy­en

 

 

Kate­ket for 4.klasse

Hen­ok Ber­hane

 

 

Kate­ket for 3.klasse

Annie Ling­ner

Thi­en Nguy­en (assis­tent)

Thuy Nguy­en (assis­tent)

 

Kate­ket for 2.klasse

Mikael Hoa Nguy­en

Jeri­na Regi­nold (assis­tent)

Share