Hvem er vi?

Kate­ke­se­ko­or­di­na­tor: Mary Fema­ne Caba­hug

e.post: mary.femane.cabahug@katolsk.no

Alle hen­ven­del­ser ved­rø­ren­de kate­ke­sen tas kon­takt med Mary.

 

 

 

Kate­ke­te­re for 9.klasse

 

 

 

 

Kate­ket for 8.klasse

 

 

 

Kate­ke­te­re for 6.–7.klasse

 

 

Kate­ket for 5.klasse

 

 

 

Kate­ket for 4.klasse

 

 

 

Kate­ket for 3.klasse

 

 

 

Kate­ket for 2.klasse

 

Share