Informasjonsmøte for St. Johannes menighet

Menighetsrådet inviterer hele menigheten til et informasjonsmøte.

English                  Polski                   Tiếng việt

 

Dato: LØRDAG 21. JANUAR 2017

Tid: Kl. 19.00 — 20.30 (etter 1. søn­dags­mes­se lør­dag kveld)

Sted: St Johan­nes kir­ke, menig­hets­sa­len

 

Vi vil infor­me­re bl.a. om føl­gen­de:

- øko­no­mi­en til menig­he­ten

- kirke­fon­det

- utsmyk­king av kirke­rom­met

- pile­grims­tur til Israel 

- fei­ring av 5-års jubi­le­um for St Johan­nes menig­het 2018

 

Mer infor­ma­sjon om infor­ma­sjons­mø­tet kom­mer på ny året. 

 

På veg­ne av menig­hets­rå­det

Vale­rie Håkon­sen, leder

 

Share