Invitasjon til sommerfest for St. Johannes menighet

Plakat

Share