Julebasar & Adventsaksjon

Hver søn­dag i Advent skal både Cari­tas St. Johan­nes og St. Jo ung­doms­lag a jule­ba­sar med salg av jule­pynt, lys, lodd­salg m.m..

Og St.Jo kom­mer også til å gå rundt med bøs­ser.
Inn­tek­ten går til Cari­tas Advents­ak­sjon.
Førs­te advents­søn­dag er alle­re­de 30.nov.
Nå er det bare å begyn­ne å sam­le på små­pen­ger.

Cari­tas St. Johan­nes sam­ler inn selv­lag­de jule ting og pent brukt eller ny jule­pynt som skal bli solgt på jule­ba­sa­ren dis­se advents­søn­da­ge­ne.

Dager vi tar imot bidra­ge­ne deres er søn­dag 23. nov og tors­dag 27. nov

 

Share