Julesangkveld på polsk

Igår var det jule­sang­kveld i st.Johannes menig­het.
Etter­fulgt av sang i kirke­rom­met var det kaf­fe og tra­di­sjo­nel­le pols­ke jule­ka­ker og dei­li­ge fruk­ter.
Alle had­de det tri­ve­lig med prat rundt bor­det .

IMG_6865

IMG_6807

Share