Katarinahjemmet

 

Tren­ger du et rolig sted å over­nat­te sen­tralt i Oslo eller øns­ker du å trek­ke deg til­ba­ke for noen dager i still­het?  Da er Kata­rina­hjem­met ste­det for deg.  Se på lin­ken:

http://katarinahjemmet.katolsk.no/ny/?q=node/572

 

Share