Katekese barna er klare for å motta Jesus barnet

Under dagens kate­ke­se fikk alle 4.–5.klasse bar­na som har alle­re­de mot­tatt 1.kommunion til å skrif­te.

Alle vi for­be­re­der oss til Jesus fød­se­len, og under for­be­re­del­sen er vi opp­tat­te med å skaf­fe jule­ga­ver, jule­han­del, vas­ke gul­vet og and­re prak­tis­ke ting hjem­me hos oss.  Men hva med det såkalt “hjem­met” inne i oss det vil se vårt hjer­tet, har vi gjort det klart til julen også?  Det har kate­ke­se bar­na gjor­de i dag.  De er vel­dig flin­ke å gå til skrifte­sto­len.  Da er de kla­re til julen!

God jul alle sam­men!img_9696 img_9689

Share