Katekese på polsk

polsk

Vi begyn­ner også kate­ke­se på polsk. Under­vis­nin­gen fore­går stort sett 1. lør­dag i måned fra kl. 10–14. Kon­takt p. P. Krzysztof Irene­usz Wanat SS.CC for mer infor­ma­sjon. Førs­te under­vis­ning star­ter lør­dag 27. sep­tem­ber.
Vel møtt til under­vis­ning!

Share