Katekese sommeravslutning

Sommeravslutning

for kate­ke­sen 2–9 klas­se
Lør­dag 13. juni kl 10 — 14
Det blir avslut­ning klasse­vis etter­fulgt
av fel­les gril­ling, rebus­løp og leker.
Kate­ke­sen avslut­tes som van­lig med mes­se kl 13.00
hvor alle for­eld­re er vel­kom­ne til å del­ta.
Vi gle­der oss!

Takk for et fint år og vi ses igjen til august.
Opp­start etter som­mer­fe­rien for 2–9 klas­se
22. august kl 10–12
med en fel­les mes­se for alle klasse­trinn.

katekesebarn

Share