Kirkekaffen hos oss

Hver søn­dag arran­ge­res det kirke­kaf­fe av våre fri­vil­li­ge grup­per i menig­hets­lo­ka­let St. Mat­teus. Det­te er et fint møte­sted for alle og man har anled­ning til å få fle­re bekjen­te.
kirkekaffe_20130526_1

Høy­mes­sen kl 11.00:

1. søn­dag i måned : De fri­vil­li­ge
2. søn­dag i måned : St Jo ung­doms­lag -her går inn­tek­te­ne til ung­doms­la­get.
3. søn­dag i måned : Koret++
4. søn­dag i måned : Viet­na­me­sisk pas­to­ral grup­pe
5. søn­dag i måned : Hobby­klub­ben

Polsk­mes­se kl 09.30:

Kun den førs­te søn­da­gen i måne­den er det kirke­kaf­fe.

Engelsk­mes­sen kl 15.00:

Alle søn­da­ger arran­ge­res det kirke­kaf­fe.

 

Tamilsk­mes­se kl 17.30:

Alle søn­da­ger arran­ge­res det kirke­kaf­fe.

 

4. søn­dag er det nasjo­na­le mes­ser kl 13.00:

4. søn­dag i mnd er det viet­na­me­sisk kirke­kaf­fe

 

 

Share

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.