Kronerulling til prestehagler

Kirke­kaf­fen etter høy­mes­se star­ter opp som van­lig og alle var ivri­ge etter å se hva de ansvar­li­ge har å til­by idag. Atmo­sfæ­ren i kirke­kaf­fen har all­tid vært upå­kla­ge­lig liv­lig med gamle,unge og med alle nasjo­na­li­te­ter. Ingen bryr seg om det dår­lig været ute når stem­nin­gen inne er gode.

IMG_0583 IMG_0589 IMG_0588 IMG_0595

Stem­nin­gen steg i taket da p. Phu ga oss en liten sta­tus om inn­sam­lings­ak­sjon til preste­hag­le­ne og at giver­gle­den er stor i menig­hethen til anskaf­fel­se av de 8 messe­hag­len­de som er bestilt. Frem til nå er kr. 37.500 sam­let og res­te­ren­de kr. 12.500 vir­ker det som vi ser en avslut­ning av pro­sjek­tet. Alle klap­pet og med det­te star­tet en krone­rul­ling som gle­det alle frem­møte og ikke minst p. Phu. I løpet av 10 minut­ter ble de res­te­ren­de kr.12.500 sam­let inn og vel så det. Det gle­det p.Phu så mye at utbrøt “Imor­gen drar jeg til Roma for å hen­te preste­hag­le­ne” til stor lat­ter i salen. Det at vi kan avslut­te inn­sam­ling idag er over all for­vent­ning og vi sik­ter alle­re­de mot nes­te pro­sjekt.

HJERTELIG TAKK TIL ALLE!

Share