EKTESKAPSKURS

Marriage course in english: contact the parish office.

Ekteskapskurs i St. Johannes menighet på norsk

Alle par som øns­ker å gif­te seg katolsk må etter kirke­ret­ten del­ta på ekte­skaps­for­be­re­den­de kurs.

Kurset må tas minst 6 måneder før fastsatt dato for vielse, som avtales sammen med vigselspresten enten dere skal gifte dere i Norge eller i utlandet.

Alle par må (etter hvert, avhen­gig av når de skal gif­te seg) sør­ge for å skaf­fe dåps­at­test (for kato­lik­ker kan den ikke være eld­re enn 6 måne­der) og sivil­stands­be­kref­tel­se for beg­ge par­ter (kon­takt Skatte­eta­ten tlf 80 08 00 00). Man tren­ger også prø­vings­at­test fra Folke­re­gis­te­ret-Se infor­ma­sjon om det her

Kur­set kos­ter kr. 500,- pr. par – som dek­ker alt kurs­ma­te­ria­le. Belø­pet kan beta­les med bank­kort (vi har kort­ter­mi­nal i kon­tor­ti­den) eller kon­tant eller over­fø­res via nett­bank til menig­he­tens kon­to: 3000.30.11859 , husk å skriv «Ekte­skaps­kurs» og deres navn i «gjelder»-feltet.

 

Dato­ene er:   EKTESKAPSKURS VÅREN 2018

Tids­punk­tet: 19.00–21.30

  • Fre­dag 26. janu­ar
  • Fre­dag 2. febru­ar
  • Fre­dag 9. febru­ar
  • Lør­dag 17. febru­ar

Påmel­ding til: Oslo-St.Johannes@katolsk.no
Infor­ma­sjo­ner ved påmel­ding: navn på beg­ge par­ter, adres­se, tele­fon­num­mer og e-post­adres­se.

Eller bruk kon­takt­skje­ma­et her:

 

Share

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.