Leksehjelp

Menig­he­ten til­byr nå lekse­hjelp for grunn­skole­ele­ver. Det­te tar sted tirs­da­ger fra klok­ka 16.30 og frem til mes­sen. Opp­start blir etter pås­ken. Vi kom­mer til å være i St. Mat­teus og noen gan­ger i St. Mar­kus. Er du lærer og øns­ker å bidra med din kunn­skap og kom­pe­tan­se, så etter­ly­ser vi deg også! Spe­si­elt med real­fags­kom­pe­tan­se! Lærer­ne på lekse­hjel­pen har kom­pe­tan­se i natur­fag, sam­funns­fag, engelsk, kunst og hånd­verk, og KRLE. Vi håper man­ge øns­ker å benyt­te seg av det­te gode til­bu­det! Vi ses!

Oppstart: 03.april klokka 16:30 og alle tirsdagene fremover

 

Lekse­hjelp

Share