LIVSVERNSEMINAR LØRDAG 15. SEPTEMBER

Kjæ­re menig­he­ter,

Pas­to­ral­av­de­lin­gen har gle­den av å invi­te­re alle inter­es­ser­te til årets Livs­vern­s­e­mi­nar lør­dag 15. sep­tem­ber 2018 kl. 10.30–15.30 i Maria­går­den, Aker­s­vei­en 16C, 0177 Oslo.

På grunn av enkel lunsj­ser­ve­ring set­ter vi stor pris på om alle som vil del­ta mel­der seg på innen 8. sep­tem­ber.

 

Share