Lunden kloster inviterer ungevoksne til halvdagsretrett

Lun­den klos­ter invi­te­rer alle unge­voks­ne mel­lom 18–35 år til en halv­dags­re­trett lør­dag 18. novem­ber mel­lom kl. 10.00 og 14.00.

Tema er «Den ind­re cel­len – selv­er­kjen­nel­se og bønn hos Kata­ri­na av Sie­na».

 

Se hjem­me­si­den til klos­te­ret:

Halv­dags­re­trett for unge voks­ne, lør­dag 18. novem­ber 2017

Share