LUNDEN KLOSTER

 Lunden kloster:

Messetider: Man-Fre: Kl. 18.00 og Lør-Søn: kl. 10.00
Hjemmesiden: http://lunden.katolsk.no/

Blogg på norsk: http://lundenkloster.blogspot.no/

Blogg på engelsk: http://lunden-kloster.blogspot.no/

Adresse  Lun­den klos­ter, Øvre Lun­den 5, 0598 Oslo Telefon 23 19 44 20

Informasjon på katolsk.no: Lunden kloster
Share