Maria prosesjon

Viet­na­me­ser­ne årli­ge Maria­pro­se­sjon ble i år avholdt på Bred­tvet kir­ke. Gra­tu­le­rer til alle sam­men. Man­ge er kledd i nasjo­na­le drak­ter og alle var i godt humør. Humø­ret var på topp da også solen tit­tet frem. Pro­se­sjo­nen ble etter­fulgt av mes­se. Etter mes­sen ble det en kort pau­se for mat og drik­ke. Det var kø ved alle mat­bo­de­ne. Fel­les dug­nad gjor­de det mulig med under­hold­ning av så og si alle alders­grup­per. Tusen takk for et fint arran­ge­ment og vi ser alle­re­de frem til nes­te år.

IMG_0952 IMG_0980 IMG_1065 IMG_1080 IMG_1082 IMG_1101 IMG_1127 IMG_1129 IMG_1130 IMG_1132 IMG_1133 IMG_1143IMG_1015 IMG_1043 IMG_1059 IMG_1061

Mer om arran­ge­men­tet
https://www.facebook.com/events/1465744820322412/?ref=5

Share