Opprettelsen av en menighet i Groruddalen

Det var en gang…
På grunn av øken­de antall kato­lik­ker i hoved­sta­den ble det opp­ret­tet et nytt sogn i Gro­rud­da­len 15. mars 2013. Menig­he­ten omfat­ter det aller mes­te av Gro­rud­da­len i Oslo kom­mu­ne – med de føl­gen­de post­num­mer­om­rå­der: 0582–0584, 0586, 0589–0599, 0668, og 0950–1099. Ca 42 km². Menig­hets­sta­ti­stikk

Menig­hets­til­hø­rig­het etter post­num­mer og etter kom­mu­ne

His­to­risk til­bake­blikk for St Johan­nes menig­het

22.11.2013 Kron­prins Håkon på besøk , Rekviem for tyfon ram­me­de på Filip­pi­ne­ne
14.09.2013 Kate­kese­opp­start for barn
09.05.2013 Inn­set­tel­se av sognep­rest. Pre­ken av bis­kop Bernt Eids­vig Can.Reg
01.05.2013 Førs­te mes­se som menig­het
15.03.2013 Nytt sogn i Gro­rud­da­len opp­ret­te

 I media

 

Litt om kir­ker i Oslo

 

Den hellige evangelisten Johannes (~6-~100) stjohannes22100

Skyts­hel­gen for teo­lo­ger, funk­sjo­næ­rer, nota­rer, bil­led­hog­ge­re, male­re, skri­ve­re, for­fat­te­re, bok­hand­le­re, bok­tryk­ke­re, bok­bin­de­re, papir­fab­ri­kan­ter, vin­dyr­ke­re, slak­te­re, sal­ma­ke­re, glass­mes­te­re, speil­ma­ke­re, gra­vø­rer, lyse­stø­pe­re, kurv­ma­ke­re, for venn­skap, mot for­gift­nin­ger, brann­sår, fot­li­del­ser og epi­lep­si, mot hagl, for en god avling.Les mer

 

St Johannes på Hans Nielsen Hauges grunn

Når Den katols­ke kir­ke skal etab­lere ny menig­het i Gro­rud­da­len, kan vei­en synes lang til Hans Niel­sen Hau­ge. Man­ge vil kan­skje se fle­re mot­set­nin­ger enn sam­men­hen­ger. Sett fra et tra­di­sjo­nelt pie­tis­tisk syns­punkt…Les mer

 

 

Share

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.